New Mazda2

New Mazda2 1.5L AT

Giá: 479.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA2 1.5L DELUXE

Giá: 509.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA2 1.5L LUXURY

Giá: 559.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA2 1.5L PREMIUM

Giá: 599.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

New Mazda2 Sport

NEW MAZDA2 SPORT 1.5L DELUXE

Giá: 519.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA2 SPORT 1.5L LUXURY

Giá: 569.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA2 SPORT 1.5L PREMIUM

Giá: 619.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

Mazda2

MAZDA2 1.5L DELUXE

Giá: 459.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA2 1.5L LUXURY

Giá: 499.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA2 1.5L SPORT LUXURY

Giá: 519.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA2 1.5L SPORT LUXURY (W)

Giá: 519.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

All-New Mazda3

ALL-NEW MAZDA3 1.5L DELUXE

Giá: 669.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 1.5L LUXURY

Giá: 729.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 1.5L PREMIUM

Giá: 789.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MALL-NEW MAZDA3 2.0L SIGNATURE LUXURY

Giá: 819.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 2.0L SIGNATURE PREMIUM

Giá: 869.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

All-New Mazda3 Sport

ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L DELUXE

Giá: 669.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L LUXURY

Giá: 739.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L PREMIUM

Giá: 799.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 SPORT 2.0L SIGNATURE LUXURY

Giá: 829.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

ALL-NEW MAZDA3 SPORT 2.0L SIGNATURE PREMIUM

Giá: 879.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

Mazda3

MAZDA3 1.5L LUXURY

Giá: 659.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

New Mazda6

NEW MAZDA6 2.0L LUXURY

Giá: 889.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA6 2.0L PREMIUM

Giá: 949.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA6 2.5L SIGNATURE PREMIUM

Giá: 1.049.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

Mazda6

MAZDA6 2.0L DELUXE

Giá: 759.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA6 2.0L LUXURY

Giá: 829.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA6 2.5L PREMIUM

Giá: 959.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

New Mazda CX-5

NEW MAZDA CX-5 2.0L DELUXE

Giá: 819.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA CX-5 2.0L LUXURY

Giá: 859.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM

Giá: 899.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM (2WD)

Giá: 899.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM – I-ACTIVSENSE (2WD)

Giá: 999.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM – I-ACTIVSENSE (AWD)

Giá: 1.049.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

Mazda CX-8

MAZDA CX-8 DELUXE

Giá: 999.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA CX-8 LUXURY

Giá: 1.049.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA CX-8 PREMIUM

Giá: 1.149.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA CX-8 PREMIUM AWD

Giá: 1.249.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

Mazda BT-50

MAZDA BT-50 2.2L STANDARD MT

Giá: 569.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA BT-50 2.2L DELUXE AT

Giá: 599.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA BT-50 2.2L LUXURY AT

Giá: 629.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử

MAZDA BT-50 3.2L PREMIUM AT

Giá: 749.000.000 VNĐ Đăng ký lái thử